HOTLINE
1800.0003

 

Đàm phán mở trường Quốc Tế và Song Ngữ trong khu đô thị Starlake Hà Nội

0 comments Big buildings May 19, 2017

Daewoo E&C hiện đang đàm phán với các trường quốc tế và song ngữ tại Hà Nội như: Olympia School, Singapore International School, Gateway International School, Hanoi International School… cung cấp dịch vụ tốt nhất phục vụ cư dân khu đô thị Starlake trong thời gian tới.