HOTLINE
1800.0003

 

 • Bên trong tổ hợp căn hộ cao cấp H9 Starlake

  Khu đô thị Tây Hồ Tây - Starlake City 2020

  Hệ thống hạ tầng giao thông kết nối chính - Khu đô thị Tây Hồ Tây (1.2019)

  STARLAKE - Tay Ho Tay (7/2018)

  STARLAKE - Tay Ho Tay (10/2017)

  Can't stop the feeling

  STARLAKE Flying Cam (8/2017)

  Lighting Show

  STARLAKE Flying Cam